Episode 13: Offshore Renewable Energy Opportunities for Wales and the South West

Mae gan y DU ddigon o ynni naturiol morol adnewyddadwy i ddarparu holl anghenion ynni’r wlad, gan gynnwys cludiant a gwresogi, gyda digon yn sbâr i’w allforio i Ewrop. Yr allwedd i achub ar y cyfle hwn fydd datblygu cymunedau arfordirol a chyflenwyr cadwyn leol yn y DU ar gyfer pob ffês yng nghylch bywyd y prosiect.

Mae ORE Catapult yn ganolog i’r twf ynni chwyldroadol hwn. Rydym eisoes yn cydweithio â chwmnïau sydd wedi ennill eu plwyf yn y DU yn y rhanbarthau hyn gyda gweledigaeth fod yn gatalydd i glystyrau o weithgarwch gydag arbenigedd byd-eang ar hyd ein harfordir. Heddiw, rydym yn canolbwyntio ar y cyfleoedd sydd ar gael yng Nghymru a’r De-orllewin.

Fiona Smyth sydd yn cyflwyno pennod y mis hwn, ac mae hi’n Swyddog Gweithredol Marchnata a Chyfathrebu Graddedig i ORE Catapult, a chyda hi yn westeion mae:

  • Chris Williams, Rheolwr Masnachol, Bombora Wave Power
  • Simon Cheeseman, Arweinydd y Sector Ynni Tonnau a Llanw, ORE Catapult
  • Magnus Harrold, Rheolwr Arloesedd Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol