Michelle Hitches

Michelle yw Rheolwr Prosiect a Chydgysylltydd Ariannu’r Ganolfan Rhagoriaeth Peirianneg Ynni Morol.Mae’n angerddol am yr amgylchedd ac yn gweld MEECE fel cyfle i gyfuno’r angerdd hwn gyda’i sgiliau.

Mae Michelle yn Gyfrifydd Cymwysedig ac yn Ymarferydd Prince2. Mae wedi gweithio mewn nifer o sectorau yn cynnwys Adeiladwaith, Dylunio, Addysg a Chyllid, ond gyda’r un amcan o gyflawni prosiectau ystyrlon llwyddiannus. Ochr yn ochr â’i rôl yn MEECE, mae’n ddarlithydd mewn Cyfrifeg yn y coleg lleol, a chanddi ei busnes Cyfrifeg ei hun. Mae’n gweithio tuag at gymhwyster Cyfrifydd Siartredig ac ar fin cychwyn cymhwyster Arweinyddiaeth a Rheolaeth gyda Phrifysgol Abertawe.