Dr Magnus Harrold

Mae Magnusyn Rheolwr Arloesedd ar gyfer Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE).

Mae gan Magnus ddeng mlynedd o brofiad gwaith yn gweithio mewn ynni adnewyddadwy ar y môr, ar ôl iddo gael ei ysbrydoli gan weithgarwch ynni morol ar ynys Orkney lle cafodd ei fagu. Symudodd i Gymru yn 2013 er mwyn cwblhau Doethuriaeth mewn Peirianneg, ac wrthweithio fel aelod o dîm, bu iddo gynllunio, gosod a phrofi’r tyrbin llif llanw cyntaf yng Nghymru a gysylltwyd i’r grid. Yn y cyfamser mae wedi arwain ar nifer o brosiectau ynni adnewyddadwy R&D ar y môr, yn benodol yn y sectorau llif llanw a ynni gwynt arnofiol ar y môr.