Joseph Kidd

Mae Joseph yn Reolwr Arloesedd ar gyfer Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) ac mae ganddo angerdd i gefnogi twf ynni adnewyddadwy ar y môr yng Nghymru.

Mae’n ddatblygwr prosiect gyda 15 mlynedd o brofiad ar draws ystod o sectorau yn cynnwys ynni gwynt ar y tir a’r môr, ynni morol, porthladdoedd a harbyrau ac acwafeithrin.