Dr Paul Ellsmore

Ymunodd Paul gydag ORE Catapult yn 2013 ac ef yw’r Rheolwr Rhaglen ar gyfer y Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE).

Mae gan Paul dros 20 mlynedd o brofiad mewn trosglwyddo technoleg a masnacheiddio, yn gweithio gydag academyddion o’r DU ac Ewrop; gyda chwmnïau preifat yn y DU, UDA ac Ewrop; a chydag unigolion preifat. Cydsefydlodd gwmni ymgynghori a arweiniodd at ddeilliant prifysgol uwch-dechnoleg, sydd bellach wedi ei restru yn y Farchnad Fuddsoddi Amgen, (AIM). Mae hefyd yn awdur a chyd-awdur nifer o geisiadau patent, yn ogystal â thrafod cytundebau trwyddedu gyda chwmnïau rhyngwladol. Mae Paul yn ffisegydd trwy hyfforddiant, ond yn beiriannydd trwy fympwy.