Dr Diego Miguez

Diego yw’r Peiriannydd Ymchwil (Data ac Electroneg) yng Nghanolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE). Mae ei yrfa broffesiynol yn bennaf wedi cynnwys datblygu atebion arloesol i broblemau byd go iawn yn y sectorau technoleg iechyd a pheirianneg ddiwydiannol, gan bontio’r bwlch rhwng Academia a Diwydiant.

Mae Diego yn Beiriannydd Ymchwil aml-ddisgyblaethol gyda graddau mewn Acwsteg, Electroneg a Pheirianneg Telegyfathrebu, ynghyd â PhD mewn cymhwyso technegau Dysgu Peiriannau i greu delweddau meddygol o ddata.