Deri Lamb

Mae Deri yn gweithio i’r Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) fel Dadansoddwr GIS wrth gwblhau ei radd mewn Peirianneg Sifil ac Arfordirol ym Mhrifysgol Plymouth.

Fel un a fagwyd yn Sir Benfro, mae ganddo angerdd am ynni adnewyddadwy ar y môr, ac mae’n gobeithio adeiladu gyrfa yn y diwydiant ynni adnewyddadwy ar y môr yng Nghymru.