Ben Pepper

Mae Ben yn dod o Abergwaun, Sir Benfro. Astudiodd Ffiseg ym Ngholeg Imperial Llundain a graddiodd yn 2020. Mae Ben yn gweithio fel Dadansoddwr Ymchwil (Technoleg) yng Nghanolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) ORE Catapult.