Arne Vogler

Arne yw’r Peiriannydd Arweiniol yn o Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol(MEECE), lle mae’n rheoli tîm o beirianwyr sy’n darparu atebion technegol i ynni morol a heriau perthnasol.

Treuliodd Arne y 13 mlynedd ddiwethaf ar Ynys Lewis, yn yr Alban, yn arwain grŵp ymchwil ynni morol, yn ogystal â rhedeg ei gwmni gwasanaeth morol ei hun. Fel Peiriannydd Mecanyddol a Morol Siartredig, mae Arne wedi bod yn ymwneud ag ystod eang o brosiectau ynni llanw a thonnau ar y tir a’r môr, gan gynnwys plymio masnachol, gweithrediadau ROV, caffael data cyffredinol, gwaith adeiladu morol bach ac achub.