Cymhwysedd

Cymhwysedd ar gyfer Cymorth MEECE

Mae mynediad at gymorth MEECE ar gael i fusnesau sydd wedi’u lleoli yn rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd(WW&V). Gallwn hefyd gefnogi busnesau mewn mannau eraill sy’n dymuno sefydlu swyddfa yn rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, neu fe allwn eich rhoi mewn cysylltiad â chwmni yn ein hardal gymhwysedd. Fel arall, ar yr amod bod eich prosiect yn dangos budd amlwg i ranbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, gallwn gynnig cymorth i chi.

Ar gyfer pob busnes arall yng Nghymru sydd â diddordeb yn y sectorau ynni adnewyddadwy morol ac alltraeth, cysylltwch â ni i weld a allwn eich helpu drwy gymorth ORE Catapult yn ehangach.